Co warto wiedzieć o kursach na prawo jazdy?

Kto może ubiegać się o uprawnienia na poszczególne kategorie?

W przypadku ubiegania się o uprawnienia na kategorię B do egzaminu można podejść po ukończeniu 18 roku życia, choć sam kurs można rozpocząć już na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości. W przypadku kategorii B1 minimalny wiek to 16 lat, C oraz C+E – 21 lat, a B+E – 18.

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę?

Aby móc rozpocząć kurs, należy posiadać Profil Kandydata na Kierowcę. Do założenia PKK potrzebne są następujące dokumenty:

  • wniosek o prawo jazdy,
  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie od psychologa,
  • dowód tożsamości,
  • fotografia kandydata (wymiary 3,5 cm x 4,5 cm),

Dodatkowo w przypadku obcokrajowców niezbędne będzie zaświadczenie, które potwierdzi pobyt w Polsce.
Powyższe dokumenty należy zanieść do odpowiedniego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta albo Gminy. Oczekiwanie na PKK trwa dwa dni.

Jak wygląda wewnętrzny egzamin teoretyczny?

Wewnętrzny egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie, czy kursant posiada odpowiednią wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu państwowego. Składa się on z 32 pytań, a jego czas trwania to 25 minut. Taki egzamin musi zdać każda osoba, która przystępuje do kursu na prawo jazdy, chyba że zdała już wcześniej egzamin w WORD.

Jak wygląda wewnętrzny egzamin praktyczny?

Wewnętrzny egzamin przeprowadzany w szkole nauki jazdy ma na celu pokazanie kursantowi, z czym radzi sobie świetnie oraz co w jego jeździe wymaga poprawy. Wykonywane czynności są w większości analogiczne do tych, które będą miały miejsce podczas egzaminu państwowego i składają się ze sprawdzenia stanu technicznego auta oraz przygotowania do jazdy, zadań na placu manewrowym, jazdy w ruchu drogowym, a także omówienia egzaminu i poszczególnych błędów (jeśli takie się pojawiły).